BIBSYS Emneportal ble nedlagt 1. januar 2011.
Klikk her for mer informasjon.